ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดกาฬสินธุ์
พุธ, 19 มีนาคม 2008
ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดกาฬสินธุ์
สื่อมวลชนสาขาโทรทัศน
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
1. นายสุพล ภูพวงเพชร 0-4381-4989
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 7 0-1729-2583
2. นายพิชัย เกียรติดำเนินงาม 0-4381-1573
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง itv  
3. นายสมควร ไพรจันทร์ 0-4383-5113
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 3 0-1974-4787
4. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม 0-4381-1573
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 5 0-1871-9299
5. นายสุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ 0-4381-2184
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 11  
6. นายอาทิตย์ ศรีแก่นจันทน์ 1500-182772
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 3  
7. นายพฤทธิ์ ทองทัพ 0-4381-2430
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 9 0-1975-7051
   
สื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
1. นายสุพล ภูพวงเพชร 0-1729-2583
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทอีสาน  
2. นายพิชัย เกียติดำเนินงาม 0-4381-1573
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน  
3. นายกุลดิลก สระแก้ว 0-4381-5359
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 0-1391-1894
4. นายสุพรรณ คุ้มจาบ 0-4381-2430
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 0-1965-7937
5. นายสมบูรณ์ นาสาทร 0-43881-1113
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 0-1965-4058
6. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม 0-4381-1573
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 0-1871-9299
7. นายศรีสยาม แคล่วคล่อง 0-4385-9119
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ต่อบานเย็น 1
8. นายพฤทธิ์ ทองทัพ 0-4381-2430
หนังสือพิมพ์มติชน  
9. นายชาญชัย ภัทรพฤกษา 0-4381-2101
หนังสือพิมพ์แนวหน้า 0-9840-2515
10. น.ส.จำรูญลักษณ์ กุลศรี 0-4381-2428
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
11. นายสมศักดิ์ ศิริวงศ์ 0-4381-4984
หนังสือพิมพ์แชมป์ภาคอีสาน  
12. นายสุรเดช เคราะห์ดี 0-4381-1573
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน  
   
สื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียง
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
1. พันโทชาตรี ไกรพีรพรรณ 0-4381-1091
หน.สถานีวิทยุ ทภ.2 กาฬสินธุ์ F821251
2. นายประเสริฐสิทธิ์ นทีนาม 0-4381-1091
นักจัดรายการ ทภ.2  
3. นางประนอมจิตร ดลแม้น 0-4381-1091
นักจัดรายการ ทภ.2  
4. นางปิยธิดา การรักษ์ 0-4381-1091
นักจัดรายการ ทภ.2  
5. นางอุทัยวรรณ ดลเจือ 0-4381-3547
ผู้อำนวยการ สวท.กาฬสินธุ์ F813548
6. นายปฤศณา ธนะสินไพบูลย์ 0-4381-3547
ผู้สื่อข่าว สวท.กาฬสินธุ์  
7. นางฐนิตา ปัตตานี 0-4381-3547
นักจัดรายการ สวท.กาฬสินธุ์  
8. น.ส.จารุวรรณ สุจริต 0-4381-3547
นักจัดรายการ สวท.กาฬสินธุ์  
9. น.ส.จริยา แสนพาน 0-4381-3547
นักจัดรายการ สวท.กาฬสินธุ์  
10. นายเทิดศักดิ์ สิทธิจินดา 0-4381-3547
นักจัดรายการ สวท.กาฬสินธุ์  
11. นายประมวล อุทัยสา 0-4381-3547
นักจัดรายการ สวท.กาฬสินธุ์  
12. นายสุขุม กาญจนะกัณโห 0-1739-6077
นายสถานีวิทยุ อสมท.กาฬสินธุ์ F830018
13. นายสีน้ำ จันทร์เพ็ญ 0-4383-5011
นักจัดรายการ อสมท.กาฬสินธุ์ 0-4383-5018
14. นายสันติ อัปมระกัง 0-4383-5011
นักจัดรายการ อสมท.กาฬสินธุ์ 0-4383-5018
15. นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ 0-4381-5376
นักจัดรายการวิทยุ  
16. นางเทวี พลายบัว 0-4381-1772
นักจัดรายการวิทยุ  
17. น.ส.จันทร์เพ็ญ ภูแย้มใส 0-4383-5011
ผู้สื่อข่าวสถานี , นักจัดรายการวิทยุ 0-6227-9707
* สื่อมวลชนท่านใด ต้องการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ส่งมาได้ที่
p_trakol@hotmail.com