กาฬสินธุ์ ประชาชนสามหมื่นร่วมร้องเพลงอาลัยพ่อหลวงบนอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตอนบน (ชมคลิป)
พฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2016
กาฬสินธุ์ ประชาชนสามหมื่นร่วมร้องเพลงอาลัยพ่อหลวงบนอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตอนบนประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 30,000 คน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงใต้ร่มพระบารมีที่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตอนบน กันอย่างกึกก้อง
            นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน กว่า 30,000 คน ร่วมกันเดินขึ้นอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ต่างพากันถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นได้พากันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง หลายคนหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อชาวกาฬสินธุ์ จนทำให้คนกาฬสินธุ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและประกาศที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน้อมน้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกาฬสินธุ์ ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรชาวกาฬสินธุ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับบทเพลง "ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์” เนื้อเพลงจะแสดงถึงความอาลัยของชาวกาฬสินธุ์ที่มีต่อพระองค์ท่านที่เสด็จมาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในราวปี 2497 ต่อเนื่องมาถึงปี 2519 ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ได้ก่อกำเนิดฝนหลวง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปจึงถึงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับ อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นการผันน้ำผ่านภูเขาระยะทาง 710 เมตร และยังมีโครงการหนองเลิงเปือยและอีกหลายโครงการที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ยงยุทธ  ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999