ผลิตภัณฑ์ดีเด่น OTOP
พุธ, 19 มีนาคม 2008

ผลิตภัณฑ์ดีเด่น OTOP

   
ผลิตภัณฑ์
ทอเสื่อกก
บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอ เมือง
หมอนขิต
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
ผ้าฝ้ายลายขิต
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
ผ้าไหมมัดหมี่
บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
ไข่ไอโอดีน
บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
ไม้กวาดดอกหญ้า
15 หมู่ 5 บ้านหนองไผ่นพคุณ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ