ของฝากจากกาฬสินธุ์
พุธ, 19 มีนาคม 2008

ของฝากจากกาฬสินธุ์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
ต.โพน อ.คำม่วง โทร. 0-4385-6018 ประธานกลุ่ม คุณนงลักษ์ ศรีบุญจันทร์ หรือ โทร. 0-4387-9089 ที่ว่าการอำเภอคำม่วง
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง
ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ นายสวรรค์ ชัยขันธ์ ประธานกลุ่ม ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ โทร. 0-4385-1749 หรือ อบต.หนองห้าง โทร. 0-4385-1915 ฝากข้อความได้ที่ โทร. 0-4385-1912
บ้านแพรวา
นิคมสร้างตนเองลำปาว ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ (ก่อนถึง อ.สหัสขันธ์ 4 ก.ม.) โทร. 0-4387-1287, 0-1873-5829
ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง)
192/1 ถ.ภิรมย์ อ.เมือง (ติดธนาคารออมสิน วงเวียนน้ำพุ) โทร. 0-4381-1717
ร้านนิวเฟรนกาฬสินธุ์
เลขที่ 291 ถ.เทศบาล23 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1849, 0-1872-5065
ตุ่มใส้กรอก จำหน่ายใส้กรอก แหนม เนื้อแดดเดียว
ถ.แก่งสำโรง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-3438 , 0-1769-7274