ชาวกาฬสินธุ์ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อังคาร, 27 มิถุนายน 2017
ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,400 คน ร่วมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

          วันนี้ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,400 คนร่วมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ด้วยการเดินณรงค์จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านวงเวียนน้ำพุ แยกป่าไม้ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วงเวียนโปงลาง วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ผ่านย่านชุมชนตลาดเก่า และสิ้นสุดที่วงเวียนน้ำพุ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผลสำเร็จและนานาประเทศนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 
          นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมอ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิกจรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมเผาทำลายยาเสพติด และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
 
 .....................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin