จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีอุปสมบทเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
เสาร์, 01 กรกฎาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีอุปสมบทเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีอุปสมบทเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเดช พระคุณ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
พิธีเริ่มด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เข้าถวายสักการะ พระเดช พระคุณ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวถวายราชสดุดี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจน้อยใหญ่นานัปการ ก่อให้เกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและประชาชนโดยตลอดมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท พระเดช พระคุณ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบรรพชา
 
นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เจ้าคณะภาค 9 มีนโยบายให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองจัดพิธีอุปสมบทจำพรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีอุปสมบทขึ้น ณ วัดกลาง พระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้อุปสมบทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีข้าราชการ ประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมอุปสมบท จำนวน 40 ราย

 
 
..........ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว ชนะชัย ภูแสงศรี /ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin