อัศจรรย์บุญใหญ่วัดภูค่าว ระหว่างประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฝนตกสลับกับพระอาทิตย์ทรงกลด
จันทร์, 03 กรกฎาคม 2017
พุทธศาสนิกชนหลายพันคน ตากฝนร่วมทำบุญใหญ่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกยอดสัปทน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 อริยบท บนยอดเขาภูค่าว วัดพุทธนิมิต อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

          (02/07/60) ที่บริเวณลานพระประธานสี่อริยบท วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) พระครูสิทธิวราคม  เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  พระอาจารย์ณรงค์  ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) เป็นประธานฝายสงฆ์  นายสุวิทย์  คำดี  ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.อ.กวี  สุภานันท์  รอง.ผบ.ตร.   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในยอดสัปทน และพิธียกยอดสัปทนขึ้นประดิษฐานบนวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อริยบท   ซึ่งเป็นพระประธานขนาดใหญ่แกะสลักจากหินทราย  โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมหลายพันคน

          โดยระหว่างประกอบพิธีมีฝนตกโปรยปรายเป็นระยะ  สลับกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด   ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเนืองแน่น แม้ว่าจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลา  ตั้งแต่เริ่มพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในยอดสัปทนสีเหลืองทองขนาดใหญ่  โดยได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีหลายพันคน ได้ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ก่อนจะใช้รถเครนยกยอดสัปทนขนาดใหญ่ขึ้นตั้งบนวิหารพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ  บริเวณยอดเขาภูค่าว

          และทันทีที่เสร็จสิ้นพิธีมงคลพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมถวายเงินผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหารและพระประธานสี่อริยาบทให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักขนาดใหญ่ 4 อิริยาบถ ยืน เดิน นอน และนั่ง ใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท

          สำหรับวัดพุทธนิมิต  หรือวัดภูค่าว  ต.สหัสขันธ์  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  เป็นศาสนสถานที่สำคัญมีความสวยงามอย่างยิ่ง  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย สมัยทวารวดีอายุมากกว่าพันปี  นอกจากนี้ภายในวัดยังมีความสวยงามด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา  รวมถึงอุโบสถไม้ที่ก่อสร้างจากไม้ใต้น้ำในเขื่อนลำปาว  พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียไว้บนยอดมหาเจดีย์   ขณะที่รอบนอกยังได้จัดสร้างเป็นอุทยานพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  โดยวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่น้อยกว่า 100,00 คน ต่อปี

คลิปข่าววัดภูค่าว
ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999