กาฬสินธุ์ ยกระดับถนนสายบุญ (ถนนไดโนโรด) สู่หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว
จันทร์, 03 กรกฎาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐ – เอกชน ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 3 ปี ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด พร้อมเปิดเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวชูวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

          (2 ก.ค. 60) ที่ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์  นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการ  จ.กาฬสินธุ์ นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บนถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด โดยมีนายธนูสินธ์  ไชยศิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ นายจิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นายรัตนชัย ไชยคำมี  นายก ทต.โนนบุรี  นายมนิล  นงนุช รองนายก ทต.โนนบุรี  ประชาชน นักเรียน และนักศึกษากว่า 2,000 คน

          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เดินเยี่ยมร้านค้าโอทอปชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งประเภทเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทั้งปลาส้ม ปลาแห้ง  และปลาร้า  ตลอดช่วงของถนนสายบุญระยะทางประมาณ 1 กม. โดยในปีนี้ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ครบรอบ  3  ปี จากการขับเคลื่อนพลังหมู่บ้านและชุมชน  ได้ต่อยอดและยกระดับจากการเป็นถนนสายบุญที่มีกิจกรรม การทำบุญนุ่งซิ่นนั่งสาด ตักบาตร 9 วัดสู่การเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความสวยงามของธรรมชาติมีทั้งภูเขาและแหล่งน้ำอย่างเขื่อนลำปาว สามารถท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

          สำหรับอำเภอสหัสขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธร(ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) สะพานเทพสุดาที่เขื่อนลำปาว  รวมถึงวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ที่มีพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้ายสมัยทวารวดีอายุกว่าพันปี ขณะที่ภายในวัดยังมีมหาเจดีย์พุทธนิมิต ที่ก่อสร้างอย่างสวยงามและอุโบสถไม้จากไม้ใต้เขื่อนลำปาว  และที่ยอดเขาภูสิงห์ เป็นที่ตั้งของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  นอกเหนือจากการเดินทางขึ้นบันไดสวรรค์เพื่อกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขาภูสิงห์ได้รอบทิศทาง โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคเอกชนได้ทำวิจัยและแผนชุมชนเพื่อผลักดันให้อำเภอสหัสขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากตลอดทั้งปียงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์  
โทร 064-3064999