จ.กาฬสินธุ์ตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
อังคาร, 04 กรกฎาคม 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ศาลาวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
 
สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ครั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560 และเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวกาฬสินธุ์ นานัปการ ล่าสุดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำพระปณิธานของพระองค์ท่านมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin