กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติฯ
อังคาร, 04 กรกฎาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
          ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเป็นสำคัญ 

การเจริญพระพุทธมนต์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายและเกิดความสุขสวัสดี และตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพมีอายุครบนักษัตรหรือรอบปีจะมีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง 

          ส่วนที่โรงเรียนภูฮังวิทยาคม ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปให้บริการด้านการแพทย์แก่ราษฎรเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันประสูติของศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์อัครราชกุมารี ซึ่งบ้านภูฮัง ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การให้บริการครั้งนี้จึงนับเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวบ้านที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่จะมีอาการเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหน้าฝน และมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากการทำงาน นอกจากนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหนองกุงศรียังจัดนิทรรศการผลงานเด่นให้แก่ผู้มาร่วมงานได้ชมด้วย

ชมคลิปข่าว
…………………..สุเทพ ทวะลี / ข่าว 
สุวรรณ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin