ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ร่วมลงแขกดำนา พร้อมชักชวนให้เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ยกเป็น "เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี"
พุธ, 05 กรกฎาคม 2017
วันนี้ (5 ก.ค. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกดำนากับชาวอำเภอนามน พร้อมกับชักชวนให้เกษตรกรเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพื่อเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น "เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
 
ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมลงแขกดำนากับชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เคยมีมา อันเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน เพราะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้มอบปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 150 ตันแก่เกษตรกร ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้มีคุณสมบัติปรับปรุงบำรุงดินอีกทั้งเกษตรกรยังสามารถผลิตได้เองด้วย

โอกาสนี้นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชักชวนให้เกษตรกรได้หันมาเลี้ยงวัว เลี้ยงควายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น "เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"

นายบรรจง ศรีคาม กำนันตำบลสงเปลือยกล่าวว่า เกษตรกรตำบลสงเปลือย อำเภอนามน เห็นด้วยตามแนวคิดเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพิ่มเติมจากการทำไร่ ทำนา และเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มหันมาเลี้ยงบ้างแล้ว.......สุเทพ ทวะลี ข่าว / สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin