กาฬสินธุ์จัดอบรมความรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร
พุธ, 05 กรกฎาคม 2017
(5 ก.ค. 60) นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานให้ดำเนินการในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 12 กลุ่ม ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเป็นโครงการที่จะติดตั้งระบบให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อสูบน้ำจากใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรของกลุ่ม โดยเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ การบำรุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดอบรมนี้ขึ้น

 

...........สุเทพ ทวะลี ข่าว / อาทิตย์ เทศธรรม ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin