หน่วยงานทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ
พุธ, 05 กรกฎาคม 2017
โครงการดูแลทันตสุขภาพของผู้ต้องขังโดยหน่วยงานทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

(5 ก.ค. 60) นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการดูแลทันตสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง โดยหน่วยงานทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้นำทันตแพทย์มาให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เป็นต้น แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพฟันที่ดีโดยใช้เวลา 2 วัน

รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาโครงการปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยกล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ ส.ส.ส. ซึ่งนำร่องดำเนินการที่จะทำให้เรือนจำเป็นเรือนจำสุขภาวะต่อไป............สุเทพ ทวะลี ข่าว / สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin