จ.กาฬสินธุ์พร้อมจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์, 07 กรกฎาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง "งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้รับผิดชอบทั้ง 5 บท กำลังเร่งดำเนินการก่อนที่จะรวบรวมส่งต้นฉบับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง "งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทั้ง 5 บท เพื่อให้การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ซึ่งจะมีการนำส่งต้นฉบับให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบอีกครั้ง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

          นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง "งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้จังหวัดกาฬสินธุ์/ประวัติเมืองกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, บทที่ 2 การสวรรคต และกิจกรรมแสดงความอาลัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, บทที่ 3 พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์, บทที่ 4 การจัดเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์ โดยสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และบทที่ 5 ประมวลภาพงานพระราชพิธีของจังหวัดกาฬสินธุ์และภาพแสดงความอาลัยจากหน่วยงานและประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ผู้รับผิดชอบกำลังดำเนินการรวบรวมภาพถ่าย ข้อมูลสำคัญ ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้นที่ประชุมมีมติจะรวบรวมบทที่ 1 , 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อจะได้ตรวจสอบและส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี อีก
ครั้งหนึ่ง

........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin