ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดสว่างคงคา
เสาร์, 08 กรกฎาคม 2017
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานแก่วัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยนำไปประดิษฐาน ณ สว่างคงคา

          วันนี้ (7 กรกฎาคม 2560 ) ที่วัดสว่างคงคา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน และถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดสว่างคงคา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

          โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุ สามเณรในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป