กาฬสินธุ์เตรียมจัดเทศกาลกินกุ้งกินปลา ยกเป็นแหล่งผลิตปลานิลกระชัง กุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในอีสาน
อาทิตย์, 09 กรกฎาคม 2017
จากกรณีมีกระแสข่าวว่า ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังบริเวณเขื่อนลำปาวล้นตลาด นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำปลามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้ว

          ในเบื้องต้นห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์ ได้เปิดพื้นที่บริเวณหน้าห้างให้วางจำหน่ายปลานิลสดได้ในวันที่ 8 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป ในระยะยาว หากผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งได้มีการเจรจาตกลงในเงื่อนไขที่พอใจทั้งสองฝ่าย จะสามารถรับซื้อเพื่อกระจายไปสู่สาขาระดับอำเภอได้อีกทางหนึ่ง

          ส่วนห้างสรรพสินค้าแมคโครได้มาเปิดสาขาที่กาฬสินธุ์ได้สองเดือนเศษ มีการรับปลาของเกษตรกรจากเขื่อนลำปาวมาจำหน่ายในห้างแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายปลาและกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร 

          โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 ให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานเทศกาลกินกุ้งกินปลากาฬสินธุ์ ปี 2560 ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคปลาและกุ้งที่ผลิตได้ในจังหวัด รวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธุ์ให้บุคคลทั่วไป ทราบถึงแหล่งผลิตปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

          ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังจำนวน 523 ราย 13,597 กระชัง เนื้อที่รวม 195.06 ไร่  สองเดือนก่อนมีปลาค้างรอจำหน่ายประมาณ 200 ตัน ปัจจุบันคงเหลือปลาในกระชังรอจำหน่ายประมาณ 100 ตัน มีเกษตรบางรายเริ่มมีการแปรรูปปลาเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายและแก้ไขปัญหาการตลาดได้แล้ว