ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
จันทร์, 10 กรกฎาคม 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัด งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พุทธศาสนิกชน กล่าวแสดงตนเป็นพุทธ มามะกะ เนื่องในวันเข้าพรรษา
 
จากนั้น พระสุนทรธรรมประพุทธ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง เนื่องในเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งมีประชาชนต่างพาลูกหลาน มาแบบครอบครัว เวียนเทียน และถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ หวังให้บุตรหลานได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต คิดดี ทำดี ลด ละ เลิกอบายมุข ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 
 
................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin