พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานพิธีถวายคารวะบูรพาจารย์-ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประชานิยม
จันทร์, 10 กรกฎาคม 2017


          ประมวลภาพบรรยากาศการถวายคารวะบูรพาจารย์-ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘)  ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ต่อท้ายด้วยการสาราณียธรรมสูตร และภิกขุอปริหาณิยธรรม อธิษฐานจิตบูชาบูรพาจารย์ โดยมีพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙, ปร.ด., ศน.ด.) เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีพระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี ชุตินธโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) วัดประชานิยม พร้อมพระเถระ พระภิกษุสามเณร ร่วมพิธีในครั้งนี้

ขอบคุณภาพจาก มักม่วน สตูดิโอ