สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
0
0
0
s2smodern

news19032561 pps4 1
สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมจิตอาสาป้องกันยาเสพติด เพื่อสนับสนุนแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019

          การอบรมจิตอาสาป้องกันยาเสพติด สนับสนุนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่มมวลชนจิตอาสาที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลดอนสมบูรณ์ บัวบาน และตำบลอุ่มเม่า จำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้จิตอาสามีความรู้ ความสามารถในการนำแนวความคิด วิธีการ และแนวปฏิบัติไปใช้ในการขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

          นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 4 กล่าวว่า สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในชื่อว่า แผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 ซึ่งมีกิจกรรมโครงการสำคัญดังนี้ ด้านการปราบปราม ประกอบด้วยโครงการสำคัญ 2 โครงการ ด้านการป้องกัน ประกอบด้วยโครงการสำคัญ 6 โครงการ และด้านการบำบัด ประกอบด้วยโครงการสำคัญอีก 3 โครงการ เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนภายใต้โมเดล กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019

news19032561 pps4 2

news19032561 pps4 3

news19032561 pps4 4

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news18032561 ttt 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น

          ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันท้องถิ่นไทย เทิดไท้ราชันย์ โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมพิธีจำนวนมาก

          นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรไทยตราบทุกวันนี้

          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการปกครองท้องถิ่น เพื่อการบริการสาธารณะที่ดีแก่ท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดโครงการและมอบรางวัล เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดได้ตระหนักและทุ่มเทให้กับภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          การจัดงานวันท้องถิ่นไทยครั้งนี้ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมใจถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสามัคคีชุมนุม และมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคลากรประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น และมอบหมายนโยบายการเฝ้าระวังสาธารณะภัยให้กับข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยในฤดูแล้ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

news18032561 ttt 6

news18032561 ttt 5

news18032561 ttt 3

news18032561 ttt 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news15032561 wnkc4 1
ที่วัดหนองคอนชัย บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตำบลหลุบ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลหลุบ ได้ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสี่ บุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้   และเพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาไทยให้ยาวนานยิ่งขึ้นไป  โดยมีพุทธศาสนิกชน ตำบลหลุบ รวมถึงชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลนำต้นกัณฑ์หลอนมาร่วมถวายตลอดทั้งวัน

          สำหรับบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง ชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยจะมีวันรวม ตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมาร รอบๆ ศาลการเปรียญจะแขวน ผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ"

          ซึ่งการจัดงานบุญเดือนสี่ หรือเทศน์มหาชาติ ของวัดหนองคอนชัย ในปีนี้ ได้เริ่มจัดขึ้นในวันที่ 14 มี.ค. 61 (ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 4) มีการแห่พระอุปคุต และช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ส่วนในที่ 15 มี.ค. 61 (ตรงกันวันแรม 14 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันรวมรับบริจาคกัณฑ์เทศน์ ข้าวเปลือก และจตุปัจจัยตลอดทั้งวัน รวมทั้งเป็นวันฟังเทศน์  และรับต้นกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน

news15032561 wnkc4 6

news15032561 wnkc4 5

news15032561 wnkc4 3

news15032561 wnkc4 4

news15032561 wnkc4 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news17032561 ksfc 1
          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมกาฬสินธุ์เอฟซีเปิดบ้านรัการมาเยือนของทีมกำแพงเพชร เอฟซี ในศึกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 ซึ่งทั้ง 2 ทีมต่างหวังเก็บ 3 แต้มในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อจะได้เลื่อนอันดับขึ้นบนตาราง โดยบรรยากาศการแข่งขันมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

          เริ่มเกมการแข่งขันทั้งสองทีมต่างผลัดกันเปิดเกมบุกเพื่อหวังทำประตูขึ้นนำ ในช่วงนาทีที่ 3 ทีมกำแพงแพชร เอฟซี ได้มีโอกาสเตะมุม ซึ่งนารายณ์ วงศ์จิ๋ว ผู้เล่นหมายเลข 30 ทีมกำแพงเพชร เอฟซี ก็ยิงตุงตะข่ายขึ้นนำไปก่อนเป็น 0-1 ประตู จากนั้นทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี ก็เปิดเกมบุกเพื่อหวังประตูตีเสมอแต่ก็ไม่เป็นผล จบครึ่งแรกทีมกำแพงเพชร เอฟซี ขึ้นนำทีมกาฬสินธุ์ เอฟซีไปก่อน 0-1 ประตู

          ครึ่งหลังทั้งสองทีมก็ต่างพากันบุกเพื่อหวังทำประตู โดยทีมกาฬสินธุ์เอฟซีมีโอกาสบุกมากกว่า แต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้ จนถึงช่วงนาทีที่ 60 ทีมกำแพงเพชร เอฟซีได้มีโอกาศส่วนกลับ และ Shola Jimmy ผู้เล่นหมายเลข 9 ทีมกำแพงเพชร เอฟซี ก็หลุดเดี่ยวลากบอลยิงเข้าประตูทำให้ทีมกำแพงเพชร เอฟซี หนีห่างออกไปเป็น 0-2 ประตู จากนั้นทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี ก็ได้เปิดเกมบุหนักเพื่อหวังทำประตู แต่ก็ไม่เป็นผล จบเกมทีมกำแพงเพชร เอฟซี บุกมาเอาชนะ ทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี 0-2 ประตู เก็บ 3 แต้มกลับบ้านได้อย่างสำเร็จ โดยทีมกำแพงเพชร เอฟซี อยู่อันดับที่ 8 ของตาราง ส่วนทีมกาฬสินธุ์ เอฟซีอยู่อันดับที่ 9 ของตาราง

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

19 มี.ค. 2561 15:37
กาฬสินธุ์อบรมจิตอาสาป้องกันยาเสพติด สร้างกาฬสินธุ์โมเดลพ้นภัยยาเสพติด 2019


สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 มี.ค. 2561 15:23
กาฬสินธุ์จัดงานวันท้องถิ่นไทย มอบรางวัลให้องค์กรมีผลงานดีเด่นสนองนโยบายรัฐบาล


จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 มี.ค. 2561 15:08
พุทธศาสนิกชนตำบลหลุบเปี่ยมศรัทธา ร่วมฟังเทศน์-แห่ต้นกัณฑ์หลอนงานบุญเดือนสี่ที่วัดหนองคอนชัย


ที่วัดหนองคอนชัย บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตำบลหลุบ  อ.เมือง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
18 มี.ค. 2561 13:15
กาฬสินธุ์เอฟซีเปิดบ้านพ่ายกำแพงเพชรเอฟซี 0-2 ประตู ร่วงลงมาอยู่อันดับ 9 ของตารางคะแนน


          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
18 มี.ค. 2561 13:06
อุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนเตรียมถล่มประเทศไทยตอนบน 20-23 มีนาคมนี้ อีสานโดนด้วย


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 มี.ค. 2561 15:40
สั่งสอบวินัยร้ายแรงพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อน คดี สว.สส.กุฉินารายณ์ค้ายาบ้า

ผู้การฯ กาฬสินธุ์สั่งสอบวินัยร้ายแรง พร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนสารวัตรสืบสวน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network