สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news20092562 spmtzsk 1
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ซูซูกิ & สุพัฒน์มอเตอร์ โคกศรีคัพ 2019” ร่วมกับซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่เทศบาลตำบลโคกศรี และชมรมกีฬาโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป ทำการแข่งขันในวันราชการ เวลา 16.00 น. ในวันหยุดราชการทำการแข่งขันเวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกศรี (สนามโรงเรียนโคกศรีวิทยายน) มีทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี , ประเภทอายุไม่เกิน 16 ปี , ประเภทประชาชนชายทั่วไป และประเภทอาวุโส ซึ่งมีทีมฟุตบอลส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ กรุ๊ป และซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำโครงการ “การร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์” ที่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ากีฬา จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น อาทิเช่น การสนับสนุนคนเก่งทางด้านการกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ห่างไกลยาเสพติดไปอีกทางด้วย

“สุพัฒน์มอเตอร์ ร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์”

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news20092562 wtntbyk 6
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ณ วัดอโศการาม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอนันต์ จิตพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอนามน และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามนให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้นายอุทัย อาษาศึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงในนามผู้จัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน จะได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมในการส่งเสริม บำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์และจรรโลงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมแสดง ซึ่งความพร้อมเพรียงในทางที่ดีงามและที่สำคัญก็คือ เป็นการเสริมสร้างความรักสมัครสมานและสามัคคี ของคนในชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป ภายในงานจัดให้มีการถวายเทียนพรรษา การประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน ประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทที่หลากหลายและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดไป

news20092562 wtntbyk 5

news20092562 wtntbyk 3

news20092562 wtntbyk 2

news20092562 wtntbyk 1

news20092562 wtntbyk 4

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news20092562 msksuubon 1
วันที่ 19 ก.ย. 2562 ที่อาคาร 12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองกาฬสินธุ์ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์หลายหน่วยงาน ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ผ่านสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เมื่อนำสิ่งของไปมอบในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.

อ.โสภณ มูลหา (เขยอุบล) กับ ดร.นพคุณ ทองมวล (บ่าวอุบล) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนที่จะเดินทางนำมอบธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่หลังจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ประกาศข่าวขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา แล้วพบมีผู้ใจบุญทั้งในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก นำสิ่งของเข้ามามอบให้จำนวนมาก บ้างก็ได้เดินทางมามอบด้วยตัวเอง บ้างก็ได้ติดต่อให้ทางคณะไปรับเอง ซึ่งถือเป็นความห่วงใยจากใจพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ถึงแม้ชาวกาฬสินธุ์เองก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ ก็ยังมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่โดนพิษมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าไปท่วม ตนเองและคณะต้องขอขอบคุณความมีน้ำใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ และจะนำสิ่งของที่ได้ทุกชิ้นส่งให้ถึงมือผู้รับ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแน่นอน

วันเดียวกันนายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล, ว่าที่ ร.ต.ลำปาง พันเพชร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก็ได้เดินทางนำรถบรรทุกหกล้อขนถุงยังชีพ ที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง และยังมีเสื่อ มุ้ง ผ้าห่ม จำนวนกว่า 100 ชุด มามอบให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำไปมอบช่วยเหลือชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน โดยได้ฝากถึงความห่วงใยไปถึงชาวจังหวัดอุบลฯ ที่ประสบภัยด้วย ว่าขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยชาวอุบลฯทุกท่าน ให้อดทนสู้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ เพราะก่อนหน้านี้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่หนักเท่าชาวจังหวัดอุบลฯ ถึงจะเป็นสิ่งของจำนวนเพียงเล็กน้อย แต่มากไปด้วยน้ำใจและความห่วงใยที่อยากจะมอบช่วยเหลือคนไทยเหมือนกัน โดยสิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

เช่นเดียวกันยังมีร้านพร้อมพรรณเนื้อย่างเกาหลีกาฬสินธุ์ ที่นำโดย เจ๊ป๋อง “คุณอดิภา  สุวรรณชมภู” เจ้าของร้าน ที่นำบะหมี่สำเร็จรูปและน้ำดื่ม มามอบให้จุดรับบริจาคในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพิ่มเติมอีกด้วย

ด้านนายมนชาย ภูวรกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่ชาวกาฬสินธุ์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของกันเป็นจำนวนมาก หลังจากประกาศเพียงไม่กี่วัน ซึ่งสิ่งของที่นำมาบริจาคทุกชิ้นก็จะนำไปมอบให้ถึงมือพี่น้องชาวอุบลที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ส่วนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการบริจาคมาถึงแม้ทางเราจะประกาศไปแล้วว่าจะไม่ขอรับเงิน แต่ก็ยังมีคนอยากช่วยเหลือแต่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ได้โอนเงินมาช่วยเหลือ ซึ่งเงินที่ได้รับมาทางเราจะนำไปซื้อยารักษาโรค ยารักษาโรคเท้าเปื่อย และจะนำไปทำเป็นข้าวกล่องไปมอบให้กับพี่น้องชาวอุบล ที่หมู่ 1 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งตอนนี้ได้ประสาน ตชด. ไว้แล้ว ว่ามีบ้านเรือนกำลังถูกน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 62 นี้

โดยท่านผู้ใจบุญสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.โสภณ โทร. 084-3912686 , อ.ภูมิ โทร. 086-0580505 โดยจะทำการนำส่งน้ำใจชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.

news20092562 msksuubon 3

news20092562 msksuubon 4

news20092562 msksuubon 5

news20092562 msksuubon 6

news20092562 msksuubon 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news19092562 pntsjrw 1
หลังจากระดับน้ำปาวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลดระดับลงเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการผลักดันน้ำ อีกทั้งทางเขื่อนลำปาวยังไม่มีการระบายน้ำ ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีพื้นที่ลุ่มต้องใช้เวลานานจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับสู่สภาวะปกติ เช่นชาวบ้านในซอยจารุพัฒนา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถือเป็นชุมชนสุดท้ายที่ได้ย้ายจากศูนย์อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ภายในบ้านกันแล้ว โดยพบว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เก็บขึ้นที่สูงเก็บหนีน้ำไม่ทันเสียหายทั้งหมด เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ที่นอน ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ขนออกทัน แต่ในช่วงนี้พบว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้พื้นผุ และมียุงเป็นจำนวนมากเนื่องจากพื้นบ้านบางจุดยังมีน้ำขังอยู่

โดยชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้ถือว่ายังโชคดี เพราะมีการแจ้งเตือนจากทางเทศบาลอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการอพยพผู้คนขึ้นมาอยู่ที่สูงได้ทัน ส่วนข้าวของบางอย่างที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ก็ยกไม่ทันทำให้พังเสียหาย โดยขณะนี้ชาวบ้านอยากได้หินปูนทรายมาทำพื้นบ้านที่ผุพังไปให้กลับมาสภาพเดิม และราดตามที่ลุ่มให้พื้นไม่มีน้ำขังป้องกันลูกน้ำยุงลาย เพราะกลัวเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทุกหลังคาโดยจะเน้นหลังที่เสียหายหนักสุดตามลำดับไป

news19092562 pntsjrw 2

news19092562 pntsjrw 3

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

20 ก.ย. 2562 11:20
เอกชนรายใหญ่มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ซูซูกิ & สุพัฒน์มอเตอร์ โคกศรีคัพ 2019”


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
20 ก.ย. 2562 10:41
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมสนับสนุนงานประเพณีทอดเทียนโฮมอำเภอนามน จรรโลงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น


วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ณ วัดอโศการาม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
20 ก.ย. 2562 09:48
ชาวเมืองน้ำดำหลายภาคส่วนร่วมระดมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี


วันที่ 19 ก.ย. 2562 ที่อาคาร 12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 ก.ย. 2562 15:12
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังน้ำลด พบความเสียหายหลายรายการ


หลังจากระดับน้ำปาวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลดระดับลงเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 ก.ย. 2562 14:55
จนท.สนธิกำลังจู่โจมค้นเรือนจำกาฬสินธุ์หาสารเสพติด


เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 ก.ย. 2562 14:46
กู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ อย่างต่อเนื่อง


เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม เต็กก่า จีโหงวเกาะ จ.กาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network