สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news24052562 objks 1
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 โดยมี นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่าง รวดเร็ว สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและต่อสังคมมากขึ้น ทําให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้ง แสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆให้กับตนเอง หรือนําไปขยายผลในชุมชน เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน การดํารงชีพ การมีความรู้เป็นเกาะป้องกันตนเองหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ต่างๆ ทําให้มีชีวิตที่มั่นคง ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างเร็ว การดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้ จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนโดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง พ่อบ้าน และแม่บ้านผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้าง รายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลด รายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

news24052562 objks 2

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ กระตุ้นให้สตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดการเรียนรู้และ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมคิด ร่วมกันทํา และร่วมกันพัฒนา กลุ่มสตรีเกิดความมั่นใจในตัวเองและมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้ากลุ่ม เข้าสังคมต่อไป

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรี แม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้นจํานวน 840 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 420 คน ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการอบรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย 9 อําเภอคือ อําเภอฆ้องชัย ดอนจาน กมลาไสย เมือง กาฬสินธุ์ ยางตลาด ท่าคันโท ห้วยเม็ก ร่องคํา หนองกุงศรี อําเภอละ 40-45 คน ภายในงาน กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจได้ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กิจกรรม คือ การทำสบู่เหลว การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำน้ำยาซักผ้า และการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปผลไม้ต่างๆ

news24052562 objks 3

news24052562 objks 4

news24052562 objks 6

news24052562 objks 5

0
0
0
s2smodern
16 ก.ย. 2562 16:57
เปิดเส้นทางถนนสายใหม่ พาแวะเข้าป่าชม “น้ำตกตาดสูง” พื้นที่ผลิตโอโซนหล่อเลี้ยงชาวกุฉินารายณ์


วันนี้พาแวะชม-ฟังเสียงน้ำไหล ที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูง อ.กุฉินารายณ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ก.ย. 2562 15:36
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” 2019 จากการจัดอันดับของ HR Asia


เอไอเอส รับรางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2019” องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในปี [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ก.ย. 2562 15:19
AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562


AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562 ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ก.ย. 2562 11:51
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีสองฟากฝั่งแม่น้ำชี เชื่อมความสัมพันธ์กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ร่วมกับ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
15 ก.ย. 2562 17:12
พบหัวขโมยตัวแสบขับรถจักรยานยนต์ตระเวนขโมยทรัพย์สินชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย


ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองต่างผวาหลังมีหัวขโมยแสบขับรถจักรยานยนต์ตอนดึกๆออกขโมยทรัพย์สินอย่างไม่เกรงกลัว [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
14 ก.ย. 2562 15:02
พระเอกใหญ่ “ไหมไทยหัวใจศิลป์” โชว์เพลงใหม่ปิดท้ายคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ พบยอดบริจาคใกล้ทะลุ 3 แสนบาท


จัดอย่างยิ่งใหญ่! คอนเสิร์ตคนกาฬสินธุ์ฮักแพงเบิ่งแญงกันรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network