คอลัมน์ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

คอลัมน์ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

คอลัมน์ "เสียงจากบรรณาธิการ" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

คอลัมน์ "ยั่วน้ำลาย" กับเมนูเด็ดอีสาน เพื่อแฟนข่าวกาฬสินธุ์

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 ก.ค. 2562 12:24
เขื่อนลำปาวไม่วิกฤติ ยังระบายน้ำช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมวอนใช้น้ำอย่างประหยัดและแบ่งปัน


เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ระบายน้ำช่วยพื้นที่ท้ายน้ำประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง [ ... ]

03 พ.ค. 2562 11:27
เอไอเอส ถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน และสนับสนุนการทำงานภาครัฐ


นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ [ ... ]

02 ก.ค. 2562 13:03
ผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์มุ่งสู่มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน พร้อมเปิดตลาดในต่างประเทศ


ที่ห้องประชุมอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network