0
0
0
s2smodern

news19022561 prd ks 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน

วันนี้ (19 ก.พ. 61) ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย ดอนจาน และอำเภอนามนเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 พร้อมกันทุกตำบลๆละ 1 หมู่บ้าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สร้างการรับรู้ และปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนชน เพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป

news19022561 prd ks 2

news19022561 prd ks 3

news19022561 prd ks 4

news19022561 prd ks 5
 

ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

07 ส.ค. 2560 18:51
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวกาฬสินธุ์


          วันนี้ (7 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

24 มิ.ย. 2561 13:50
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกาฬสินธุ์ เปิดการฝึกประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

02 ก.พ. 2561 14:43
กุฉินารายณ์จัดกีฬาเพื่อมวลชน 4.0


31 ม.ค. 2561 ณ ลานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network