>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

20 ต.ค. 2560 17:02
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ให้นักเรียน ม.3 ช่วงปิดเทอม หวังให้เด็กมัธยมหันมาเรียนต่อสายอาชีพ


วันนี้ (20 ต.ค. 2560) ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network