>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 ต.ค. 2560 11:06
อำเภอเขาวงจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวงได้นำส่วนราชการ [ ... ]

17 ม.ค. 2561 17:28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดงานวันครู ประจำปี 2561


ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  [ ... ]

30 ธ.ค. 2560 11:06
คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการแจกแผ่นพับรับต่อประกันภัย อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่


คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์  ออกหน่วยบริการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network