Black Ribbon

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 ก.ค. 2560 09:37
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน โดยประเมินสถานการณ์ทุก 3 ชั่วโมง


          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

31 ส.ค. 2560 15:56
ชาวบ้านวอนอยากให้ซ่อมแซมถนนเพราะทนลำบากมานานหลายปีและยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ


กาฬสินธุ์ ถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อมานานหลายปียังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยซ่อม [ ... ]

14 ก.ค. 2560 17:36
กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network