0
0
0
s2smodern

ksnews17082560 n1
ศาลกาฬสินธุ์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำเงินสหกรณ์ไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลสูญเงินกว่า 1,000 ล้านบาท สมาชิกจี้กรรมการเร่งรัดสืบทรัพย์บังคับคดี

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 60 ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง 1970/2557 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นโจทก์ มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ชุดที่ 53 เป็นจำเลย ประกอบด้วย นายวิระ รักษามิตร ที่ 1, นายบุญน้อม จำพล ที่ 2, นายวุฒิชัย หรือเก๋าฝ่า ศิริสุวรรณวัตร ที่ 3, นายสมหมาย วัดเข้าหลาม ที่ 4, นายประเทือง เลือมใส ที่ 5, นายวิทยา ยี่สารพัฒน์ ที่ 6, นายภูนัย ภูถาวร ที่ 7, นายมานิตย์ ภูกาบเงิน ที่ 8, นายสมาน ศรีสุธรรม ที่ 9, นายสมุทร พิมพ์รส ที่ 10, นายปราณีต ฉายจิต ที่ 11, นายสุรพงษ์ ผ่านสำแดง ที่ 12, นางคนึงพร ภูภักดิ์ ที่ 13, นายอุดม หรือ อุดมชัย ถิ่นโสภณ ที่ 14, นายศรีจันทร์ พิมพ์บุตร ที่ 15, นายสมสุรักสิทธิ์ สมสวาสดิ์ ที่ 16, นายสุพล คำแหงพล ที่ 17, นายสุรทิน คาดีวี ที่ 18, นายอัญเชิญ สุวรรณศรี ที่ 19, นายมงคล ทฤษฎี ที่ 20 โดยคดีนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิพากษาวว่าให้จำเลยที่ 1 ถึง จำเลยที่ 15 และจำเลยที่ 20 ร่วมกันชำระเงิน 677,400,000.00 บาท โดยให้จำเลยที่ 16 ถึงจำเลยที่ 19 ชำระเงิน 146,400,000 บาท ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 15 และจำเลยที่ 20 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นแต่ละจำนวนที่ต้องรับผิดชอบ นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 30 กรกฎาคม 2555) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้ง 20 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลสำหรับจำเลยที่ 16 ถึงจำเลยที่ 19 ให้ใช้แทนเท่ากับจำนวนทุนทรัพย์โจทย์ชนะคดี จำเลยทั้ง 20 คนยื่นอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับไป

          วันนี้ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ โดยพิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับไป นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะประธานกรรมการคนปัจจุบัน จะได้เร่งรัดสืบทรัพย์บังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อติดตามเงินรวมดอกเบี้ยถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท ขอให้สมาชิกได้มั่นใจต่อคณะกรรมการชุดนี้ โดยจะเร่งรัดให้รวดเร็วที่สุด”

          นายทวี ขาวผ่อง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า “พึงพอใจในคำพิพากษาของศาล ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อไปจะได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันในการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมวลสมาชิก”

ksnews17082560 n2

ksnews17082560 n3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

15 มิ.ย. 2561 17:50
ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ติวเข้มนิติกร พัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริต


วันที่ 14  มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน [ ... ]

02 พ.ค. 2561 13:01
วันหยุดแรงงานประชาชนท่องเที่ยวแห่ล่องแพสะพานเทพสุดาคึกคัก


วานนี้ (1 พ.ค. 61) ในช่วงวันหยุดวันแรงงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

29 ม.ค. 2561 15:43
คณะกรรมการเข้าประเมินความพร้อมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นส่วนราชการสังกัดสถาบันฯ ฉ.3


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิศวชาติ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network