0
0
0
s2smodern

news28082560 b 1

เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นภัยที่คุกคามความมั่นคงของชาติ และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม กระทบต่อกลุ่มเด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังคนของชาติในอนาคต เมื่อได้วิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วพบว่า จุดแตกหักในการแก้ไข ปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน จะอาศัยเพียงกำลังพลตำรวจแต่ฝ่ายเดียวจะไม่ประสบผลสำเร็จได้อย้างแน่นอน ต้องอาศัยหลาย ๆ ฝ่ายช่วยกัน และต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

 

          สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาวงได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงผนึกกำลังเด็กเยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง เข้ามาเป็นแหล่งข่าว คอยให้ข่าวสาร และเป็นการสกัดกั้นพิษภัยที่จะเข้าไปในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาวงจึงได้จัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 28 ส.ค.60 ที่ผ่านมา โดย พ.ต.อ.คะเชนทร์  ยืนยง ผกก.สภ.เขาวง มอบหมายให้ พ.ต.ท.เด่นศักดิ์  แววไธสง รองผกก.สส.ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และพิษภัยจากยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ณ หอประชุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

news28082560 b 3

news28082560 b 2

"พิราบข่าวเขาวง" (KhaowongNews) /รายงาน
www.kalasinnews.com

 

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 พ.ย. 2560 16:05
ตำรวจกาฬสินธุ์ รวบหนุ่มวัย 18 ปี ใช้มีดแทงคอคู่อริดับหน้าเวทีหมอลำงานบุญกฐิน

ตำรวจกาฬสินธุ์แถลงข่าวการจับกุมหนุ่มวัย [ ... ]

11 ก.ย. 2560 15:00
ถนนชำรุดมากว่า 2 ปี ไร้หน่วยงานเข้ามาดูแล วอนผู้เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขคลายทุกข์ให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ชาวบ้าน โพนสวาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network