0
0
0
s2smodern
news09102560 prd 13
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะประชาชนและรับทราบปัญหา ความต้องการด้านการท่องเที่ยว และรับปากจะผลักดันโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์
 
          วันนี้ 8 ตุลาคม 2560 พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการ การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอำเภอหนองกุงศรี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งปัญหาที่ทางอำเภอสหัสขันธ์เสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบได้แก่ปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ทำให้ประชาชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงแม้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนความต้องการนั้นชาวอำเภอสหัสขันธ์ต้องการให้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ที่แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์และของอำเภอสหัสขันธ์ ที่มีอยู่จำนวนมาก และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์
          พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพบปะประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ จากนั้นทาง สนช. ก็จะผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป ส่วนโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์มีความต้องการให้ก่อสร้างก็เป็นโครงการที่ดี ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็จะผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ตามความต้องการของประชาชนต่อไป
news09102560 prd 8
 
news09102560 prd 9
 
news09102560 prd 10
 
news09102560 prd 11
 
news09102560 prd 15
 
news09102560 prd 16
 
news09102560 prd 14
 
news09102560 prd 12
 
...... ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

20 ก.ค. 2560 18:10
ชาวท่าคันโทร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในธนาคารเลือดจังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (20/07/60) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ [ ... ]

31 ธ.ค. 2560 09:57
สคบ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันการนำสินค้าหมดอายุมาจำหน่าย


คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

14 ก.ค. 2560 15:17
สลด พบพระภิกษุลงไปซ่อมท่อประปา พลาดจมน้ำเสียชีวิตในหนองน้ำข้างวัด


วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลาประมาณ 10.05 น. ร.ต.อ.สุริยา [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network