0
0
0
s2smodern

news12102560 sk 12

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ  ในรอบแรกที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2560 จำนวน 1,089 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งจิตอาสาเฉพาะกิจหลังจากรับสิ่งของพระราชทานแล้วได้ร่วมทำกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และได้มอบหมายให้หัวหน้างานประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติงานให้แก่คณะทำงานแต่ละด้าน

news12102560 sk 9

news12102560 sk 8

news12102560 sk 11

news12102560 sk 7

news12102560 sk 6

news12102560 sk 10

news12102560 sk 5

news12102560 sk 4

news12102560 sk 3

news12102560 sk 2

 

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

26 เม.ย. 2561 11:11
กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพ อสม.เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชนจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน


วันที่ 25 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสามชัย [ ... ]

17 ส.ค. 2560 09:08
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (16 ส.ค. 60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ [ ... ]

26 ต.ค. 2560 14:30
ชาวบ้านติดน้ำชียังคงเฝ้าระวังถึงแม้เขื่อนอุบลรัตน์จะเริ่มลดการระบายน้ำ เนื่องจากพบว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอาจจะกัดเซาะพนังขาด

กาฬสินธุ์-น้ำชีในพื้นที่ 3 อำเภอยังอยู่ขั้นวิกฤตต้องเฝ้าระวัง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network