0
0
0
s2smodern

news12102560 m7 1
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่นเตือนภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งข้อมูลรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีวิกฤติน้ำท่วมในหลายจังหวัดนั้น พบสาเหตุการเสียชีวิตได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) การพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำจากบริเวณบ้านหรือศูนย์พักพิง   ๒) นั่งเล่นบริเวณน้ำแต่น้ำไหลเชี่ยว หรือสัญจรโดยการเดิน หรือใช้ยานพาหนะผ่านบริเวณน้ำไหลเชี่ยว ๓) การสัญจรทางน้ำโดยเรือแบบต่าง ๆ   และ ๔) การเสียชีวิตจากการร่วมปกป้องชุมชน จึงขอให้ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ยึดหลักความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค คือ ไม่ควรออกหาผักหาปลาและลงเล่นน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัด หรือตกลงไปในบริเวณที่มีน้ำลึกได้   หรือ หากจำเป็นต้องออกไปในบริเวณที่มีน้ำท่วม  ควรไปเป็นกลุ่ม ไม่นำเด็กไปด้วย นำอุปกรณ์ชูชีพติดตัวไปด้วย เช่น ลูกมะพร้าว, ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือกคล้อง, ขวดน้ำพลาสติกเปล่าผูกเชือกคล้อง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ใส่เสื้อผ้าหนา ไม่ลงจับปลาในเวลากลางคืน หลีกเลี่ยงการลงน้ำหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ เพราะเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวที่ท้อง  ไม่ควรปล่อยให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น โรคลมชัก ความดันโลหิตต่ำอยู่ตามลำพัง  ผู้ปกครอง ผู้ที่ดูแลเด็ก ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัด

สำหรับการช่วยเหลือคนที่กำลังจมน้ำที่ถูกต้องคือ  หลีกเลี่ยงการลงไปช่วย  ควรใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายและใกล้ตัว โยนหรือยื่นให้คนตกน้ำจับ เช่น ถังแกลลอนเปล่าปิดฝา, ขวดน้ำดื่มพลาสติกเปล่าปิดฝา, ไม้, เชือก, ผ้า หากจำเป็นต้องลงไปช่วยในน้ำ ควรทำอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย เพื่อยื่นให้ผู้ที่ตกน้ำ แล้วจึงดึงเข้าฝั่ง  และหากสามารถช่วยขึ้นมาได้แล้ว ห้ามจับคนจมน้ำพาดบ่าแล้วกระโดดหรือวิ่งไปมา    ตะโกนขอความช่วยเหลือ วางคนที่จมน้ำนอนราบ ตะแคงหน้า เอาน้ำออกจากปาก หากหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น ให้กดกลางหน้าอก ๓๐ ครั้งต่อการเป่าลมปาก ๒ ครั้ง และควรโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือที่หมายเลข ๑๖๖๙ ทันที   ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

 

................................................................................

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
เผยแพร่ :  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
ศูนย์รับข้อร้องเรียนหมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙
ต่อ ๒๒๔ งานกฎหมาย  
http://odpc7.ddc.moph.go.th

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

16 ก.ค. 2560 09:01
พายุฝนฟ้าคะนอง พัดทำต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1 หลัง

วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 20.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

22 ก.ค. 2560 12:38
หน่วยงานภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโสภณ [ ... ]

21 ก.ย. 2560 11:14
กาฬสินธุ์เตรียมจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด เพิ่มผลผลิตปลาคุณภาพดีป้อนตลาด ตั้งเป้า 1 พันตันต่อปี


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูดิน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network