0
0
0
s2smodern

news15122560 lp 2
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ลงนามในประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เรื่อง การส่งน้ำฤดูแล้งปี 2560/2561 ว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ วันดังกล่าว มีปริมาณ 1,792.40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเห็น 90.53% ของความจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,692.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (85.47%) ซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งทั้งในด้านการประปา อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรในเขตชลประทาน พื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ จึงมีมติในการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2560/2561 ดังนี้

    1. กำหนดส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อทำการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2560 สิ้นสุดการใช้น้ำในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
    2. ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานและเกษตรกรดำเนินการทำความสะอาดคู-คลองส่งน้ำ ในส่วนที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-17 ธ.ค. 2560
    3. ขอให้เกษตรกรและผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและแบ่งปัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เป็นธรรม และทั่วถึง

    พร้อมนี้สามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว ได้จากเว็บไซต์ http://ridceo.rid.go.th/karasin/lampao หรือทาง Facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่อไป

 


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

28 ก.พ. 2561 11:25
ลา-วิลล่ากาฬสินธุ์ รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง วิศวกร,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี,แอดมิน,ธุรการ หลายตำแหน่ง


โครงการ ลา-วิลล่า กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคลากร [ ... ]

17 ก.พ. 2561 14:14
สุพัฒน์มอเตอร์จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% สอนให้เด็กตระหนักถึงความร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ


หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย [ ... ]

14 ส.ค. 2560 10:00
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอสมเด็จ

วันที่ 13 สิงหาคม 2560  เวลา 14.30 น.  นายสุวิทย์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network