0
0
0
s2smodern

news27042561 objks 4
วันนี้ (27 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนันต์ พิมพ์พะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล และฟื้นคืนชีวิต (CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. 4.0 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ อสม.อำเภอสมเด็จ รอบที่ 1 จำนวน 560 คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 1 วัน โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

news27042561 objks 2

news27042561 objks 1

news27042561 objks 5

news27042561 objks 6

news27042561 objks 3

news27042561 objks 4

ขอบคุณข้อมูลจาก Priyakorn Phingpin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

16 ส.ค. 2560 09:29
เปิดคัดตัวรอบสุดท้าย! หาสุดยอดนักหวดลูกพลาสติก เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ด.ต.สมหมาย อัฆฒ์บุระคำ ประธานชมรมตะกร้อกาฬสินธุ์ [ ... ]

12 เม.ย. 2561 09:56
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ายอดขายอันดับ 1 ของกาฬสินธุ์ สนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้ง 18 อำเภอ


หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า [ ... ]

02 ธ.ค. 2561 09:04


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network