0
0
0
s2smodern

news10012561 kps stu 11

คณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน  เข้ารับประเมินนักเรียนที่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

             เมื่อช่วงบ่าย วานนี้  ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นำโดย นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ในฐานะประทานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560   ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โดย มีนายเสน่ห์  คำสมหมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูอาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียน ให้การต้อนรับ

           ซึ่งการเข้าประเมินในครั้งนี้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  ซึ่งมีผลงานการประกวดและได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการเขียนเรียงความ 15 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ฯ   รางวัลพระราชทาน ชมรม  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ ฯ  และได้รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และนอกจากนี้ ยังได้ตั้งบู้ท แสดงผลงานต่างๆ ในแต่ละด้านตามตัวชี้วัด ของนักเรียน  

สำหรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เกี่ยวกับรางวัลพระราชทาน มาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม นับเป็นสิริมงคล ทรงคุณค่า และเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุดของผู้ได้รับ โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานเป็นประจำทุกปี

news10012561 kps stu 10

news10012561 kps stu 2

news10012561 kps stu 3

news10012561 kps stu 9 

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

13 ต.ค. 2560 09:48
หมอลำยอดกตัญญูลำขอข้าวตั้งแต่อายุ 12 ปี เตรียมก้าวเป็นนักร้องอาชีพ ร้องลำล่องส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ชมคลิป)


กำลังจะก้าวไปเป็นนักร้องอย่างเต็มตัว [ ... ]

01 ก.พ. 2561 10:02
สั่งจำคุกตลอดชีวิต 'พ่อ' บงการอุ้มฆ่าเสี่ยนักเรียนนอก ทิ้งผาเสวย ปี 59


ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พิพากษาสั่งจำคุก [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network