0
0
0
s2smodern

news07022561 kpc swk 3
เช้าวันนี้ (7 ก.พ. 61) ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ น.ส.ธนาวรรธน์ รัตนศาสตร์ ผู้จัดการ SWK GROUP ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ได้มอบสื่อการเรียนการสอน รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (Honda Wave i) จำนวน 2 คัน ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรีย์ ศรีชะตา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบ

โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น  ซึ่งจะได้นำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับมอบมาใช้เป็นวัสดุฝึกให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ได้ฝึกซ่อม ประกอบ ให้ได้มาตรฐานโรงงานต่อไปด้วย

news07022561 kpc swk 5

news07022561 kpc swk 4

news07022561 kpc swk 2

news07022561 kpc swk 1


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 พ.ค. 2561 16:37
เปิดใจ


ทีมจักรยานโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม [ ... ]

22 ก.ค. 2560 12:38
หน่วยงานภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโสภณ [ ... ]

22 ก.ค. 2560 11:24
กาฬสินธุ์ฝึกทักษะการทำดอกไม้จันทน์  และจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


          วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแพรวา [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network