0
0
0
s2smodern

news01042561 lupn 15
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลุบจัด โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Love Safe Sex) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่พลาดพลั้งเกิดสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นในช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่ยังไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร  บุญไสว  นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Love Safe Sex) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา จำนวน 120 คน

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัยรุ่นและเยาวชน เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และในอนาคตจะเป็นกำลังแรงงานและสมองของประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนหนึ่งกลับต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือแม้แต่การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพ่อ หรือแม่ แต่เยาว์วัย ซึ่งมีผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การแท้ง การคลอด ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด รวมถึงปัญหาการเลี้ยงดู

สาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คุมกำเนิด มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือก่อนเวลาอันควร โครงการนี้ทางด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลุบจึงได้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลหลุบ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ครอบครัว และคนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงวิธีและแนวทางการป้องกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่พลาดพลั้งเกิดสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นในช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่ยังไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน

news01042561 lupn 2

news01042561 lupn 5

news01042561 lupn 6

news01042561 lupn 8

news01042561 lupn 13

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 พ.ค. 2561 11:43
แก๊งมอดไม้อุกอาจไม่กลัวบาป ควงปืนบุกวัดตัดต้นพะยูงขนาดใหญ่


ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ [ ... ]

10 พ.ค. 2561 15:51
4 ค่ายฯดัง จับมือรณรงค์ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน


เช้าวันนี้ (10 พ.ค. 61) เยาวชนเทศบาลตำบลกุดหว้า [ ... ]

14 ม.ค. 2561 10:04
หจก.สุพัฒน์มอเตอร์มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2561


หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา น้ำดื่ม [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network