>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

29 ม.ค. 2561 11:25
ป.ป.ช.มอบเกียรติบัตรยกย่อง 3 สาวงามน้ำใจชาวกาฬสินธุ์ เป็นบุคคลแบบอย่างในการทำความดี


นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน [ ... ]

27 ก.ค. 2561 16:09
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ร่วมกับคุ้มวัดชัยสุนทรสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561


เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี [ ... ]

20 ต.ค. 2560 09:35
จิตอาสาเฉพาะกิจเขาวง 990 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network