>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

23 มี.ค. 2561 12:00
อาชีวะยุคใหม่ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 “ซ่อม-สร้าง-พัฒนา” บริการฟรีให้ชาวตำบลนาเชือก


วันนี้ (22 มี.ค. 61) เวลา 10.30 น. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

10 พ.ค. 2561 15:51
4 ค่ายฯดัง จับมือรณรงค์ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน


เช้าวันนี้ (10 พ.ค. 61) เยาวชนเทศบาลตำบลกุดหว้า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network