0
0
0
s2smodern

news14022561 kshps 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

          วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ต่อคน ร้อยละ 7 ในปี 2561 และ ร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยที่ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพชีวิตคนจน พื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ยกระดับรายได้ภาคการผลิตและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน, ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าและรายได้จากศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปิน ผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

          ส่วนตัวแบบการขับเคลื่อนโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happynesse Model” จะมีการขับเคลื่อน 2 มิติหลัก คือ มิติยกระดับชีวิตพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมิติยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

news14022561 kshps 2

news14022561 kshps 4
 ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

02 ก.พ. 2561 15:03
รวยเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอีกแล้ว สาวแผนกการเงิน รพ.กาฬสินธุ์ ดวงเฮงรับโชค 12 ล้าน


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

12 ต.ค. 2560 18:04
คนงานก่อสร้างขึ้นเปลี่ยนหลังคาสถานบันเทิง พลาดตกหลังคาเสียชีวิตคาที่

เกิดเหตุหนุ่มบ้านหนองสอทำงานก่อสร้าง [ ... ]

31 ธ.ค. 2560 09:57
สคบ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันการนำสินค้าหมดอายุมาจำหน่าย


คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network