0
0
0
s2smodern

news29032561 fixnsn 3
วันนี้ (29 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองสอ จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 เพื่อลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี นายสุรชาติ อิ่มพูล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารและชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเปิด

นายสุรีย์ ศรีชะตา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ดำเนินการโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน จากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีพื้นที่เป้าหมายคือตำบลหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ตั้งศูนย์ในโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายสุรชาติ อิ่มพูล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ ได้กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่จัดโครงการดี ๆ มาบริการให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองสอในครั้งนี้ มาบริการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีเครื่องมือทำมาหากินด้านการเกษตรชำรุดเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ใช้โอกาสนี้นำเครื่องมือมาซ่อม เพื่อสามารถนำเครื่องมือกลับไปประกอบอาชีพได้ต่อไป”

สำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ในปีนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาต่าง ๆ มาให้ “บริการซ่อม” โดยการให้คำแนะนำและวิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน “บริการสร้าง” โดยการจัดอบรมอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ครู ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา “บริการพัฒนา” ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครู นักเรียน นักศึกษา ที่ไปศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านที่เข้าใช้บริการเป็นอย่างมาก

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าใช้บริการฟรี จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ต.หนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 และที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th 

news29032561 fixnsn 5

news29032561 fixnsn 6

news29032561 fixnsn 4

news29032561 fixnsn 8

news29032561 fixnsn 7

news29032561 fixnsn 1

news29032561 fixnsn 2


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com


เชิญเข้าร่วมกลุ่มสายลับข่าวกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/groups/844688559071800/

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

08 ก.พ. 2561 16:49
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีมาตรฐาน มีผลโอเน็ตเฉลี่ยใกล้เคียงระดับประเทศ


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด [ ... ]

11 พ.ค. 2561 16:35
เร่งล่าไอ้น้อย มือสังหารโหดตำรวจภูธร ภาค 4


ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค. 61) เวลา 09.00 พ.ต.อ.เกษม มุทาพร [ ... ]

16 ส.ค. 2561 11:45
เขื่อนลำปาวมั่นใจพร้อมรองรับฝนตกหนักจากพายุเบบินคา


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโปงลาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network