>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

13 พ.ย. 2560 14:45
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ อายุระหว่าง 18-55 ปี รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 52,870 บาท


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ [ ... ]

01 เม.ย. 2561 11:32
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่น


วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

03 ส.ค. 2560 14:54
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

            วันนี้ (2 ส.ค. 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network