0
0
0
s2smodern

news22022561 sytt 6
สำนักงานกิจการยุติธรรม  อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

(22 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการในการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

นายวัลลภ  นาคบัว  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า  เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ให้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับโอกาส และการเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 9 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

news22022561 sytt 1

news22022561 sytt 3

news22022561 sytt 4

news22022561 sytt 5

news22022561 sytt 8

news22022561 sytt 7

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

10 ต.ค. 2560 10:40
ร้านข้าวแกงที่กาฬสินธุ์เปิดให้รับประทานฟรี เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณกิตติพงศ์ ยงเจริญ "คุณเก๊าะ" เจ้าของร้านข้าวแกง [ ... ]

31 ธ.ค. 2560 09:42
ผบช.ภ.4 สั่งคุมเข้มทุกด่านป้องกันยาเสพติดทะลักปีใหม่


ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 เดินสายตรวจจุดบริการและสั่งคุมเข้มทุกด่านตรวจป้องกันปัญหาการเคลื่อนย้ายยาเสพติดในช่วงปีใหม่

 [ ... ]

08 มี.ค. 2561 15:01
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันนี้ (8 มี.ค. 61) ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network