0
0
0
s2smodern

news22022561 sytt 6
สำนักงานกิจการยุติธรรม  อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

(22 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการในการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

นายวัลลภ  นาคบัว  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า  เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ให้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับโอกาส และการเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 9 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

news22022561 sytt 1

news22022561 sytt 3

news22022561 sytt 4

news22022561 sytt 5

news22022561 sytt 8

news22022561 sytt 7

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

17 ก.พ. 2561 14:14
สุพัฒน์มอเตอร์จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% สอนให้เด็กตระหนักถึงความร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ


หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย [ ... ]

24 ต.ค. 2561 14:34
เรือนจำกาฬสินธุ์บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5


ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัทรพงศ์ [ ... ]

06 ก.ค. 2561 15:23
ปภ.กาฬสินธุ์เร่งติดตั้งสะพานแบร์รี่ช่วยชาวบ้านเดือดร้อน 700 ครัวเรือน


วันนี้ (6 ก.ค. 61) ที่บริเวณลำห้วยตอ ถนนลูกรังสายบ้านแห่ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network