0
0
0
s2smodern

news22022561 sytt 6
สำนักงานกิจการยุติธรรม  อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

(22 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการในการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5  โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

นายวัลลภ  นาคบัว  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า  เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ให้มีการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับโอกาส และการเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 9 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

news22022561 sytt 1

news22022561 sytt 3

news22022561 sytt 4

news22022561 sytt 5

news22022561 sytt 8

news22022561 sytt 7

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 ส.ค. 2561 09:15
สองนายกฯเมืองน้ำดำ เกาะติดสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชม. เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม


วันที่ 31 ก.ค.  2561 ผู้สื่อข่าวได้ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์นายบรรจบ [ ... ]

17 ส.ค. 2561 15:02
ด่วน!พบแล้วตาก้อยหลงป่าภูพาน 6 วัน เดินโซเซในเขตบ้านโปร่งนกแซว


พบแล้วชาวบ้านหลงป่า 6 วัน ในสภาพร่างกายที่อ่อนแอที่บ้านโปร่งนกแซว [ ... ]

04 มิ.ย. 2561 08:04
เตือนอีสาน 17 จว. เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-12 มิ.ย.นี้


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network