>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 มี.ค. 2561 11:19
ภาคีเครือข่ายกาฬสินธุ์จับมือฝึกอาชีพให้นักโทษเด็ดขาด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ


เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

12 ก.ค. 2561 13:16
อบจ.กาฬสินธุ์ นำเยาวชนจิตอาสาฝึกภาษาทำความดีบนวิถีพอเพียง


วันนี้ (10 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านนานาชาติ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network