0
0
0
s2smodern

news02022561 sport mk 3
ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี 2561  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

          เมื่อเช้าวันนี้ ที่บริเวณลานตลาดคลองถม ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมี ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมภายในงาน

          นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญกับประชาชนในด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขภาพ  สนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาหลายรูปแบบ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงาน  และได้มีนโยบายให้ประชาชน ชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในชุมชน และหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ซึ่งการเล่นกีฬานอกจากส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังทำให้ผู้เล่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา ของหมู่คณะ ตลอดจนกฎระเบียบ กฎหมาย ในสังคม ทำให้สังคมมีความสงบสุข ดังนั้น จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใส รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองในโอกาสต่อไป

          โดยการแข่งขันกีฬาในครัง้นี้ มีประชาชนในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 7 สี และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิดกีฬา  และนอกจากนี้ ยังมีการแสดงของในแต่ล่ะชุมชน และการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และสร้างความอบอุ่นในช่วงอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้อีกด้วย

news02022561 sport mk 8

news02022561 sport mk 7

news02022561 sport mk 6

news02022561 sport mk 5

news02022561 sport mk 4

news02022561 sport mk 2

news02022561 sport mk 1

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

10 ม.ค. 2561 11:58
ครั้งแรกของ จ.ร้อยเอ็ด กับการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศของชาวคาวบอยทั่วฟ้าเมืองไทย


ชาวร้อยเอ็ด เตรียมพบกับ ครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด [ ... ]

22 พ.ค. 2561 14:25
ชาวยอดแกง 18 หมู่บ้าน ร่วมใจจัดงานบุญบั้งไฟบูชาพระยาแถนขอฝน


นายอุทัย อาษาศึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง [ ... ]

25 ธ.ค. 2560 15:50
กาฬสินธุ์ ฝึกเข้มอาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงพร้อมช่วยเหลือในช่วงปีใหม่


พ.ต.อ โสภณ วารี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network