0
0
0
s2smodern

news02022561 sport mk 3
ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี 2561  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

          เมื่อเช้าวันนี้ ที่บริเวณลานตลาดคลองถม ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมี ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมภายในงาน

          นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญกับประชาชนในด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขภาพ  สนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาหลายรูปแบบ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงาน  และได้มีนโยบายให้ประชาชน ชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในชุมชน และหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ซึ่งการเล่นกีฬานอกจากส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังทำให้ผู้เล่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา ของหมู่คณะ ตลอดจนกฎระเบียบ กฎหมาย ในสังคม ทำให้สังคมมีความสงบสุข ดังนั้น จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใส รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองในโอกาสต่อไป

          โดยการแข่งขันกีฬาในครัง้นี้ มีประชาชนในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 7 สี และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิดกีฬา  และนอกจากนี้ ยังมีการแสดงของในแต่ล่ะชุมชน และการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และสร้างความอบอุ่นในช่วงอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้อีกด้วย

news02022561 sport mk 8

news02022561 sport mk 7

news02022561 sport mk 6

news02022561 sport mk 5

news02022561 sport mk 4

news02022561 sport mk 2

news02022561 sport mk 1

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

10 ก.ย. 2561 12:29
สุพัฒน์มอเตอร์ร่วมสนับสนุนโครงการ Motor Way Fast Track รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนมัธยมอำเภอกมลาไสย 5 โรงเรียน


เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ [ ... ]

30 ต.ค. 2560 16:03
กขป. 7 จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต [ ... ]

10 ก.พ. 2561 12:26
ใหญ่สุดในอีสาน เชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตรถแห่สัญจรออนทัวร์ที่ตลาดโรงสีกาฬสินธุ์

เตรียมจัดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมคอนเสิร์ตรถแห่ภาคอีสานสัญจรออนทัวร์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network