>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

31 พ.ค. 2561 13:57
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา พาครู-นักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตร


สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคม  ได้มีมติที่  [ ... ]

17 ก.พ. 2561 15:12
จ.กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ OSS จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน


นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

14 ก.ค. 2560 15:17
สลด พบพระภิกษุลงไปซ่อมท่อประปา พลาดจมน้ำเสียชีวิตในหนองน้ำข้างวัด


วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลาประมาณ 10.05 น. ร.ต.อ.สุริยา [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network