0
0
0
s2smodern

news08112560 kk 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.50 น. นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลังของนางประนอม  โกศล บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยสำนักงานเหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านบางส่วนของนางสาวบัวศรี  ปรีผาด บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุื  เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด พัดลม 1 เครื่อง,หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ซึ่งทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือต่างมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

news08112560 kk 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 ส.ค. 2560 17:03
สคร.7 จ.ขอนแก่น ห่วงใยประชาชน แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูหลังน้ำลด

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ [ ... ]

07 ก.พ. 2561 10:29
จ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมปลูกผักเพื่อการค้าแก้ปัญหาความยากจน


จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมเกษตรกร เพื่อสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ [ ... ]

18 ก.ย. 2560 10:36
เริ่มแล้วโครงการฝึกทักษะฟุตบอลเด็ก 6-12 ปี SUPAT MOTOR ACADEMY FOOTBALL CLUB เรียนฟรีกับโค้ชไลเซนซ์

รศ.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network