0
0
0
s2smodern

news08112560 kk 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.50 น. นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลังของนางประนอม  โกศล บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยสำนักงานเหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านบางส่วนของนางสาวบัวศรี  ปรีผาด บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุื  เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด พัดลม 1 เครื่อง,หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ซึ่งทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือต่างมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

news08112560 kk 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 เม.ย. 2561 11:43
สรุปยอด 7 วันอันตรายกาฬสินธุ์ ตาย 6 จับยึดรถตามคำสั่ง คสช.รวม 235 คัน


นายวิชาญ แท่นหิน ปภ.จ.สกลนคร (รก.) ปภ.จ.กาฬสินธุ์ [ ... ]

17 ก.ค. 2561 11:54
จ.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ


วันนี้ 17 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค [ ... ]

19 มี.ค. 2561 15:37
กาฬสินธุ์อบรมจิตอาสาป้องกันยาเสพติด สร้างกาฬสินธุ์โมเดลพ้นภัยยาเสพติด 2019


สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network