0
0
0
s2smodern
news04122560 prd 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธี

          ที่พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธี   สำหรับพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีวางดอกไม้จันทน์พระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
          การรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 5 วัน โดยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตร 9 ชั้น) จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
news04122560 prd 2 
news04122560 prd 3
news04122560 prd 4
..................... ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 ส.ค. 2560 07:40
ตำรวจเขาวงอบรมเด็กและเยาวชนเป็นแหล่งข่าว สกัดพิษยาเสพติดก่อนเข้าสู่สถานศึกษา

เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด [ ... ]

10 ส.ค. 2560 11:18
ประกาศสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 20

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

13 ก.พ. 2561 17:23
คนกาฬสินธุ์ ไม่เห็นด้วยสร้างสวนสาธารณะอยากให้สร้างโรงพยาบาล


ชาวกาฬสินธุ์ ร้อง “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network