0
0
0
s2smodern

news25122560 ems 5
พ.ต.อ โสภณ วารี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการฝึกอบรม กู้ชีพ - กู้ภัย อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ร.ต.ท สุริยา อุ่นเมือง รองสารวัตรกลุ่มงานถวายความปลอดภัย สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง,นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และอาสากู้ภัยทางหลวงกาฬสินธุ์เข้าร่วมการฝึกอบรม

นายยศศรัณยู  ณ กาฬสินธุ์ ประธานกู้ภัยตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ และรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่จนถึงเทศกาลวันสงกรานต์ ความจำเป็นด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่านี้ตลอดจนสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น และฝึกฝนเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัตที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยรวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่อาสากู้ภัยทางหลวงกาฬสินธุ์ จึงได้จัดให้มีการอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น ป้องกันอัคคีภัย การใช้สัญญาณมือในการจราจร ฝึกทักษะเบื้องต้นการโรยตัวจากที่สูง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้ในด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เตรียมความพร้อมในการนำทางหนีไฟ และรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีอาสากู้ภัยทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 คน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

news25122560 ems 1

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

08 ส.ค. 2561 11:26
เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท ครั้งที่ 1” ตระการตาพิธีเปิดบรรเลงโปงลาง 230 ลาง ฟ้อนภูไท 1,000 สาวงาม ระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค.นี้

Phuthai Cultural Festival. 21-25 August 2018 in Kuchinarai (Boa Khao) Kalasin, Thailand

เมื่อวันที่ [ ... ]

02 พ.ค. 2561 14:17
อบจ.เมืองน้ำดำลุยพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ดูแลสุขภาพใก้แก่ชุมชน


วันนี้ (2 พ.ค.2561) เวลา 09.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ [ ... ]

01 พ.ค. 2561 09:57
อบจ.กาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.สมเด็จ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม.4.0


วันนี้ (30 เม.ย.2561) เวลา 09.45 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network