0
0
0
s2smodern

news05012561 lup 3
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประชาชนชาวตำบลหลุบ โดยเทศบาลตำบลหลุบ ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสุนทร บุญไสว นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเทศบาลตำบลหลุบ ได้ดำเนินการตลาดเอนกประสงค์มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสินค้า จำนวน 126 ราย และมีผู้ยื่นคำร้องขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากอยู่ในระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างโครงหลังคาและแผงจำหน่ายสินค้าถาวรจากกรมธนารักษ์ จึงได้จัดให้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายชั่วคราวได้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ถาวร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ครบทุกรายต่อไป

โดยการดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลหลุบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐ ทำให้ผู้ซื้อได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งในพิธีเปิดตลาดครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกว่า 100 ราย นำสินค้ามาจำหน่าย มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางในการเลือกซื้ออาหารตามหลักสุขาภิบาล การแสดงนิทรรศการอาหารปลอดภัย แนวทางการบริโภคตามธงโภชนาการ การสาธิตการจัดอาหารเฉพาะโรคในเรื้อรังที่พบบ่อย การสุ่มตรวจสิ่งเจือปนในอาหาร การแสดงศิลปะแกะสลักผัก ผลไม้จากนักเรียน และการแข่งขันส้มตำรสเลิศลีลาเด็ดด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจาก 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

news05012561 lup 4

news05012561 lup 5

news05012561 lup 2

news05012561 lup 1

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 ส.ค. 2560 12:09
กาฬสินธุ์ประกาศเตือน 5 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมวลน้ำ จากที่เขื่อนลำปาวต้องระบายน้ำเพิ่ม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง [ ... ]

30 ธ.ค. 2560 12:23
ตำรวจยางตลาดเปิดจุดตรวจเข้มแข็งรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่

ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

21 ก.พ. 2561 13:09
เชิญเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์


จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานโปงลาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network