0
0
0
s2smodern

news10012561 prd ks 5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอกมลาไสย เทศบาลตำบลหนองแปน จัดงานสืบสานประเพณีบุญดอกเผิ่ง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น วิถีไทย สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไปและเพื่อสักการะพระธาตุโนนสาวเอ้

วันนี้ (9 ม.ค. 61) ที่บริเวณโบราณสถานโนนสาวเอ้ บ้านนาบึง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญดอกเผิ่ง ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอกมลาไสย และเทศบาลตำบลหนองแปน คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน เข้าร่วม

บุญดอกเผิ่ง เป็นอีกประเพณีที่พี่น้องประชาชนตำบลหนองแปน และตำบลใกล้เคียง อำเภอกมลาไสย ร่วมกันจัดขึ้นในช่วงเดือนยี่หรือประมาณต้นเดือนมกราคมของทุกปี นับว่าเป็นการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้ชื่นชม สำหรับในปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 มีกิจกรรมบวชศีลจาริณี, พิธีสักการะพระธาตุโนนสาวเอ้, พิธีบวงสรวงต้นดอกเผิ่ง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การทอดผ้าป่าสามัคคี และการสาธิตการทำดอกเผิ่ง ทำมาจากขี้ผึ้งต้มจนละลาย ใช้ก้านกล้วย หรือผลไม้ จุ่มลงไป ไปแช่ในน้ำเย็นจนเป็นดอกเผิ่ง จากนั้นก็จะนำดอกเผิ่งไปตกแต่งโครงปราสร้างให้สวยงาม นำไปถวายพระสงฆ์ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อได้ทำบุญถวายต้นปราสาทผึ้งแล้ว จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

สำหรับโนนสาวเอ้ มีลักษณะเป็นเนินดินกว้างใหญ่มีคุณค่าทางโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยาง บริเวณล้อมรอบเป็นทุ่งนาชื่อว่า ทุ่งฟ้าแดด บนเนินสาวเอ้นี้มีสถูปเจดีย์และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
news10012561 prd ks 1 news10012561 prd ks 2

news10012561 prd ks 3

news10012561 prd ks 4

news10012561 prd ks 6

news10012561 prd ks 7

news10012561 prd ks 8

................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

05 ธ.ค. 2560 12:52
สุดอาลัย หมอใหญ่อารมณ์ดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนไข้สิ้นแล้ว กำหนดพระราชทานเพลิง 7 ธ.ค.นี้


จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สุญเสียบุคลากรด้านการแพทย์อีกครั้ง [ ... ]

03 ต.ค. 2560 10:10
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคึกคัก พบปัญหาความล่าช้าจากปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัญหาการเลือกสินค้าแล้วไม่ตรงวงเงิน และไม่ตรงกับที่กระทวงพาณิชย์กำหนด

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคึกคัก [ ... ]

11 ก.ย. 2560 11:09
รมว.ศธ. มอบโล่ครูดีปูชนียบุคคลให้ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “14 ปี สกสค.”

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network